Škola hry na klávesy
akordicky, bez not a polopatě

internetová škola pro samouky
verze 2013

Ukázka nové příručky Jak hrát na klávesy bez not - soubor PDF

videolekce Jak na klávesy bez not

koledynaklavir.sweb.cz

Určeno pro:
Internetová škola hry na klávesy je určená pro každého, kdo má prsty rukou v pořádku a má zájem. Na věku nezáleží.
Metodika postavena na výchozím předpokladu, že zájemce zatím nehrál na žádný zvukový nástroj a nemá za sebou žádnou hudební výchovu či vzdělávání.
Zvládnutí jednotlivých cvičení vyžaduje pouze jednu podmínku: Hrát, hrát, hrát.

K výuce:
Každá oblast lidské dovednosti či jakékoliv hotové dílo lidských rukou a rozumu vyžaduje časovou investici v podobě mnoha hodin a dní věnované dané činnosti. Doporučuji si vytvořit "studijní přehled cvičení", kde si budete zaznamenávat přehled o tom, kterou lekci jste kdy procvičovali a jak dlouho jste tomu věnovali úsilí. Pomůže vám to pokračovat ve studiu a překonat krtitická místa, kdy člověk může vzdát své snažení v polovině cesty.

Začněte hrát už dnes, je to jednodušší, než si myslíte:

Obsah

 1. lekce - Nalezení klávesy c a odvození jmen dalších kláves
 2. lekce - První cvičení na klávese c
 3. lekce - Cvičení na klávese g
 4. lekce - Cvičení na klávese f
 5. lekce - Klávesa c, úder na každou dobu
 6. lekce - Klávesa g, úder na každou dobu
 7. lekce - Klávesa f, úder na každou dobu
 8. lekce - Klávesy c, g a f, tóny na 4 doby
 9. lekce - Klávesy c, g a f, tóny na 4 doby
 10. lekce - První akord - akord C (c - e - g)

 11. lekce - Akord G (g - h - d)
 12. lekce - Akord F (f - a - c)
 13. lekce - Akordy + levá ruka, akordy C, G, F
 14. lekce - Akordy + levá ruka, akordy C, G, F
 15. lekce - Pravá ruka akord C 1 úder na 4 doby, levá ruka klávesu c 4 údery na 4 doby
 16. lekce - Akord G, klávesa g
 17. lekce - Akord F, klávesa f
 18. lekce - Akordy + klávesy C-c, G-g, F-f
 19. lekce - Akordy + klávesy C-c, G-g, F-f
 20. lekce - Akord + klávesa C-c

 21. lekce - Akord + klávesa G-g
 22. lekce - Akord + klávesa F-f
 23. lekce - Akordy + klávesy C-c, G-g, F-f
 24. lekce - Akordy v jiných oktávách
 25. lekce - 3/4 takt - akord C + klávesa c
 26. lekce - 3/4 takt - akord G + klávesa g
 27. lekce - 3/4 takt - akord F + klávesa f
 28. lekce - 3/4 takt, akordy C, G, F
 29. lekce - 3/4 takt, akordy C, G, F
 30. lekce - 3/4 takt, akordy C, G, F

 31. lekce - 3/4 takt, změna akrdu uvnitř taktu
 32. lekce - 3/4 takt, změna akrdu uvnitř taktu
 33. lekce - 4/4 takt - rozložený akord C
 34. lekce - 4/4 takt - rozložený akord G
 35. lekce - 4/4 takt - rozložený akord F
 36. lekce - 4/4 takt - rozložené akordy + klávesy C-c, G-g, F-f
 37. lekce - 4/4 takt - rozložený akord C, další technika
 38. lekce - 4/4 takt - rozložený akord G
 39. lekce - 4/4 takt - rozložený akord F
 40. lekce - 4/4 takt - rozložené akordy + klávesy C-c, G-g, F-f

 41. lekce - 4/4 takt - Akord Ami
 42. lekce - 4/4 takt - rozložené akordy + klávesy C-c, G-g, F-f, Ami-a
 43. lekce - 4/4 takt - rozložené akordy + klávesy C-c, G-g, F-f, Ami-a
 44. lekce - 4/4 takt - rozložené akordy + klávesy C-c, G-g, F-f, Ami-a
 45. lekce - 4/4 takt - 8 úderů v jednom taktu, akord C, klávesa c
 46. lekce - 4/4 takt - 8 úderů v jednom taktu, akordy + klávesy
 47. lekce - 4/4 takt - 8 úderů v jednom taktu, akordy + klávesy
 48. lekce - 4/4 takt - 8 úderů v jednom taktu, akordy + klávesy
 49. lekce - 3/4 takt - 6 úderů v jednom taktu, akord C, klávesa c
 50. lekce - 3/4 takt - 6 úderů v jednom taktu, akordy + klávesy

 51. lekce - 4/4 takt - 8 úderů v jednom taktu, další technika, akord C
 52. lekce - 4/4 takt - 8 úderů v jednom taktu, akord C, G, F, Ami
 53. lekce - 3/4 takt - 3 údery v jednom taktu, další technika
 54. lekce - 4/4 takt - technika z lekce 53
 55. lekce - 4/4 takt - Akord hrají obě ruce - akord C
 56. lekce - 4/4 takt - Akord hrají obě ruce - akord G
 57. lekce - 4/4 takt - Akord hrají obě ruce - akord F
 58. lekce - 4/4 takt - Obě ruce - akordy C, G, F
 59. lekce - 4/4 takt - Obě ruce - akordy C, G, F, Ami
 60. lekce - Levá ruka - část akordu, pravá celý akord, akord C

 61. lekce - Technika z 60. lekce, akordy C, G, F
 62. lekce - Technika z 60. lekce, akordy C, G, F, Ami
 63. lekce - 3/4 takt - část akordu, pravá celý akord, akord C
 64. lekce - Technika z 63. lekce, akordy C, G, F
 65. lekce - Akord Dmi, další technika
 66. lekce - Technika z 65. lekce
 67. lekce -
 68. lekce -

1. lekce

Nalezení klávesy c a odvození jmen dalších kláves
Klávesu c najdeme vlevo od 2 černých kláves. Další jména si pamatujeme na základě této posloupnosti:
c - d - e - f - g - a - h

2. lekce

První cvičení na klávese c
Položíme prsty levé ruku na bílé klávesy podle obrázku a počítáme opakovaně do 4 způsobem raz-dva-tři-čtyři (4/4 takt).
Na raz zmáčkneme klávesu c a držíme do čtyři včetně, poté klávesu pustíme. Na další raz se hraní opakuje.
Pokud máme metronom, nastavíme rychlost přibližně rychlosti rychlejší chůze.

Počítáme raz dva tři čtyři
Metronom-údery x x x x
Prst levé ruky 1-palec
Akce prstu zmáčkne a drží pořád drží pořád drží drží a pustí
Klávesa c

Zvukový záznam cvičení

3. lekce

Cvičení na klávese g
Položíme prsty levé ruku podle obrázku a počítáme opakovaně do 4 způsobem raz-dva-tři-čtyři.
Na raz zmáčkneme klávesu g a držíme do čtyři včetně, poté klávesu pustíme. Na další raz se hraní opakuje.
Hrajeme pokud možno s metronoemm.

Počítáme raz dva tři čtyři
Metronom-údery x x x x
Prst levé ruky 4-prsteníček
Akce prstu zmáčkne a drží pořád drží pořád drží drží a pustí
Klávesa g

4. lekce

Cvičení na klávese f
Položíme prsty levé ruku podle obrázku a počítáme opakovaně do 4 způsobem raz-dva-tři-čtyři.
Na raz zmáčkneme klávesu f a držíme do čtyři včetně, poté klávesu pustíme. Na další raz se hraní opakuje.
Hrajeme pokud možno s metronoemm.

Počítáme raz dva tři čtyři
Metronom-údery x x x x
Prst levé ruky 5-malíček
Akce prstu zmáčkne a drží pořád drží pořád drží drží a pustí
Klávesa f

5. lekce

Klávesa c, úder na každou dobu
Položíme prsty levé ruku na bílé klávesy podle obrázku a počítáme opakovaně do 4 způsobem raz-dva-tři-čtyři.
Hrajeme úder na každou dobu, tzn, na raz klávesu zmáčkneme a pustíme atd. Počítáme opakovaně do 4.

Počítáme raz dva tři čtyři
Metronom-údery x x x x
Prst levé ruky 1-palec 1-palec 1-palec 1-palec
Akce prstu zmáčkne a pustí zmáčkne a pustí zmáčkne a pustí zmáčkne a pustí
Klávesa c c c c

6. lekce

Klávesa g, úder na každou dobu
Hrajeme podobně jako v předchozí lekci tj. úder na každou dobu, místo klávesy c hrajeme klávesu g.

7. lekce

Klávesa f, úder na každou dobu
Hrajeme podobně jako v předchozí lekci tj. úder na každou dobu, místo klávesy g hrajeme klávesu f.

8. lekce

Klávesy c, g a f, tóny na 4 doby
Počítáme opakovaně do 4.
Na raz zmáčkneme klávesu c a držíme celé 4 doby (napočítáme raz-dva-tři-čtyři),
na další raz zmáčkneme klávesu g a držíme celé 4 doby,
na další raz zmáčkneme klávesu f a držíme celé 4 doby,
na další raz zmáčkneme klávesu g a držíme celé 4 doby.

Doby raz-dva-tři-čtyři 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4
Klávesa c g f g
Prsty 1-palec 4-prsten. 5-malíček 4
Počet úderů
do kláves
1 - na raz 1 - na raz 1 - na raz 1 - na raz

9. lekce

Klávesy c, g a f, tóny na 4 doby
Podobné cvičení předchozímu, tj. tón zní po celé 4 doby.

Doby raz-dva-tři-čtyři 1-2-3-4 1-2-3-4
Klávesa c f g
Prsty 1 5 4
Počet úderů
do kláves
1 - na raz 1 - na raz 1 - na raz

10. lekce

První akord - akord C (c - e - g)

Hraje levá ruka klávesu c, pravá ruka akord C (všechny 3 klávesy zmáčknuty najednou).

Počítáme do 4. Na raz zmáčknou obě ruce klávesy podle obrázku a drží zmáčknuté po celé 4 doby.
Poté jsou klávesy puštěny.
Na další raz akci opakujeme.

Tóny zní po celé 4 doby!

Doby 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4
Akord pravé ruky
+ odpovídající klávesa levé ruky
C, c C, c C, c C, c

Aktuální počet lekcí: 66 (ke dni 22.05.2013)
Videa doplněna po 30. lekci (ke dni 22.05.2013)
Všechny lekce jsou přístupné zdarma na vyžádání. Stačí odeslat mail, poté vám odešlu heslo.
Objednat přístup prosím na alex150@seznam.cz, v Předmětu zprávy uveďte "EKLAVESY.sweb.cz".
Adresa webu: http://eklavesy.sweb.cz
Odkazy:
 • http://eklavesy2.sweb.cz - Internetová škola hry na klávesy způsobem noty + akordy
 • http://123milan.blogspot.cz/ - Myšlenky na život z pohledu Bible - blog
 • TOPlist